image

ศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

image เอกสารแนบ