ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เดินทางไปตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (3 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ศาลแรงงานภาค 9 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ผู้อำนวยการศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ผู้อำนวยการศาลในจังหวัดสงขลา   เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ประธานศาลฎีกาได้ถวายมาลัยพระกรและถวายความเคารพอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดสงขลา ด้วย

ต่อมา เวลา 13.00 น. ประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 และศาลแขวงสงขลา  จากนั้น  ได้เดินทางไปตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลจังหวัดนาทวี  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  โดยมีนายอานันท์ หมาดเท่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้ ประธานศาลฎีกา ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดนาทวี ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image